Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2024

Talking about Travel - Kids

 

Questions: 

Do you love traveling?

Why do you like traveling? Or why not?

How often do you travel?

How do you travel?

Who do you travel with ?

When do you usually travel ?

Where do you usually travel to?

What kind of accommodation do you often book?

Why do you book that kind of accommodation?

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2024

Hoạt động kỹ năng: làm tranh với nắp chai tại Cô Tư's Homestay Phan Thiết

 

🎨 Khám Phá Sáng Tạo với Tranh Vẽ Từ Nắp Chai tại Cô Tư's Homestay 🍾

Chào mừng đến với hành trình sáng tạo tuyệt vời tại Cô Tư's Homestay!

🌟 Tận Dụng Nguyên Liệu Sẵn Có

Cùng nhau bắt tay vào thực hiện những bức tranh độc đáo từ những nắp chai nhựa- những thứ tưởng chừng như bỏ đi nhưng hôm nay lại là một nguyên liệu chính vô cùng sáng tạo cho buổi workshop của các bé. Với sự sáng tạo không giới hạn, các bé sẽ biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, thể hiện phong cách riêng của mình.

💬 Sáng Tạo Bằng Tiếng Anh

Với môi trường hoạt động 100% bằng tiếng Anh, các em sẽ được  hướng dẫn, tương tác với bạn bé và giáo viên hoàn toàn bằng Tiếng Anh,  Đây là một cơ hội để các bé có thể tắm mình vào môi trường Tiếng Anh một cách hoàn toàn tự nhiên, kích thích khả năng giao tiếp ngôn ngữ này của các bé

📚 Lợi Ích Không Ngờ

Tham gia vào hoạt động này, các em sẽ không chỉ nạp kiến thức một cách tự nhiên và sâu sắc vào trí não mà còn học được những kỹ năng thực tế và ứng dụng cao. Sau các buổi workshop, các em sẽ tự tin áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hàng ngày. Các bé có thể tạo nên những món quà nhỏ vô cùng ý nghĩa để tặng gia đình, và bạn bè 

- Kiến thức, kỹ năng về ngôn ngữ sẽ được cô động lại trong trí nhớ của các bé một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, và lâu nhất ! vì các kiến thức Tiếng Anh trong workshop mang tính ứng dụng cao trong cuộc sống hằng ngày - nên rất “khó" để quên

🎉 Kỷ Niệm Ý Nghĩa

Không chỉ là những bức tranh đẹp mắt, mỗi tác phẩm từ nắp chai còn là một món quà ý nghĩa, là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ được các bạn cùng trang lứa thực hiện.

Hãy cùng tham gia và khám phá không gian sáng tạo với tranh vẽ từ nắp chai tại Cô Tư's Homestay, nơi kỹ năng, tiếng Anh và kỷ niệm đều được kết nối trong mỗi nét vẽ đầy sáng tạo! 🌟


Sau đây là một số hình ảnh từ buổi workshop làm tranh bằng nắp chai
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2024

Talking about Social Media

 

 • 1/ Vocabularies


 • Facebook (n) /ˈfeɪsˌbʊk/Instagram (n) /ˈɪnstəˌɡræm/
Twitter (n) /ˈtwɪtər/


TikTok (n) /ˈtɪkˌtɒk/


YouTube (n) /ˈjuːˌtuːb/


Platform (n) /ˈplæt.fɔːrm/


Zalo (n)


Connect (v) /kəˈnɛkt/
Share (v) /ʃɛər/


Like (v) /laɪk/


Privacy (n) /ˈpraɪ.və.si/


Cyberbullying (n) /ˈsaɪ.bərˌbʊl.i/


Log in (v) /lɒɡ ɪn/


Scroll through (v) /skroʊl θruː/Comment on (v) /ˈkɒm.ɛnt ɒn/


Block (v) /blɒk/


Unfollow (v) /ʌnˈfɒloʊ/

Remark (n) /rɪˈmɑːrk/
2/ Phrases: 


Social media platform

EX: Facebook is a popular social media platform.


Connect with friend/ family/ co-worker…

EX: We can connect with friends through social media.


 Share photos of my pet on Instagram/ Facebook/ Zalo

EX: I like to share photos of my pet on Instagram.


Access your account/ a website/ a platform

EX: You need to log in to access your account.


Scroll through Facebook/ tiktok/ Instagram/ Zalo feed

EX: I like to scroll through my social media feed before bed.


Comment on photos/ posts/videos…

EX: Don't forget to comment on your friend's post.


Prevent something

EX: Seatbelts help prevent injuries in car accidents.


Allow people to interact

EX: Social media allows people to interact with each other.


It's important to + a Verb

EX: It's important to protect your personal information online.


3/ Questions:


 • 1. Which social media platform do you use the most, and why?

 • 2. How often do you share photos/ post on your social media accounts?

 • 3. How do you feel when someone likes your posts on social media?

 • 4. Have you ever got cyberbullying on social media?

 • 5. How often do you log in to your social media accounts?

 • 6. What kind of content do you usually scroll through on social media?

 • 7. Do you comment on your friends' posts? Why or why not?

 • 8. Have you ever had to block someone on social media? Why?

 • 9. Is there anyone you want to unfollow on social media? Why?