Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

Talking about Weather (simple version)

How's the weather?


1/ It’s hot /hɑːt/
2/ It’s cool /kuːl/
3/ It’s warm /wɔːrm/
4/ It’s stormy /ˈstɔːrmi/
5/ It’s cold /koʊld/
6/ It’s cloudy /ˈklaʊdi/

7/ It’s rainy /ˈreɪni/
8/ It’s windy /ˈwɪndi/


9/ It’s snowy /ˈsnoʊi/10/ It’s foggy /ˈfɑːɡi/11/ It’s sunny /ˈsʌni/12/ It's wet /wet/13/ It's floody /flʌd/
14/ It's smoky /ˈsmoʊki/15/ It's Dry /draɪ/Questions:

How's the weather in:

1. Mekong Delta? (Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp...?)
2. South of Vietnam? (Sài Gòn, Tây Ninh, Vũng Tàu...?)
3. Central Vietnam? (Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng...?)
4. Central Highland Vietnam? (Đà Lạt, Daklak, Bảo Lộc...?)
5. North of Vietnam? (Hà Nội, Sapa, Hà Giang...?)

How's the weather in:
Phan Thiết?
Sunny season?


Rainy season?


Spring?


Summer?


Fall/ Autumn?


Winter?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét